430 εκατ. ευρώ οι καταθέσεις του Δημοσίου στις τράπεζες

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ρευστά διαθέσιμα της χώρας αυξήθηκαν από €673,3 εκατ. στις 31.12.2015 σε 994,2 €εκατ. στις 31.12.2016. Από τους μεγαλύτερους καταθέτες το κράτος.

H Κυπριακή Δημοκρατία είναι από τους μεγαλύτερους καταθέτες της Κύπρου, τοποθετώντας στο σύστημα ένα σημαντικό μέρος των ρευστών διαθεσίμων της χώρας τα οποία αυξήθηκαν από 673,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015 σε 994,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016.

Τα 430 εκατ. ευρώ τοποθετήθηκαν σε τράπεζες (σε σύγκριση με 6,5 εκατ. το 2015) μέσω δημοπρασίας.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχολιάζει τη διαδικασία επιλογής των τραπεζών για την τοποθέτηση των ρευστών διαθεσίμων και τις διορθρωτικές ενέργειες που έγιναν.

Ειδικότερα, μετά από δημοπρασία που έτρεξε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κατατέθηκαν 400 εκατ. ευρώ στην «Τράπεζα Α» (σ.σ. δεν ονομάζεται το ίδρυμα) με ταυτόχρονη αποδοχή της προτεινόμενης εξασφάλισης από την τράπεζα (την ακύρωση εγγυήσεων συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ που είχε παραχωρήσει το κράτος) και 30 εκατ. ευρώ στην «Τράπεζα Β» με αποδοχή της δέσμευσης του κυβερνητικού ομολόγου ύψους 36 εκατ. ευρώ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεώρησε ότι η ακύρωση των εγγυήσεων ύψους δεν αποτελεί οποιουδήποτε είδους εξασφάλιση ή εγγύηση του δικαιώματος ρευστοποίησης της κατάθεσης. Επίσης, η συγκέντρωση τόσο μεγάλου ποσού σε μία μόνο τράπεζα δεν διασφαλίζει την αναγκαία διασπορά κινδύνου.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών απάντησε ότι η κατάργηση των εγγυήσεων είχε οφέλη για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού εξέλειπε πλέον ο κίνδυνος ενεργοποίησης των εγγυήσεων αυτών σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση των καταθέσεων σε δύο μόνο τραπεζικά ιδρύματα υπάρχει η παραδοχή ότι όντως είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν υπήρξαν περισσότερες επιλογές στην εγχώρια αγορά.

Η Ελεκτική Υπηρεσία μας αναγνωρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τη μείωση του ύψους των κυβερνητικών εγγυήσεων, ωστόσο θεωρεί ότι οι κυβερνητικές καταθέσεις πρέπει πάντα να τοποθετούνται σύμφωνα με τις επιταγές της συνετής (διοίκησης) και με τρόπο ώστε ν΄ αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποια συγκεκριμένη τράπεζα.

Κατόπιν συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας το ΥΠΟΙΚ έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση της εγγύησης που έχει λήξει, με αποδοχή ενυπόθηκων δανείων ως εξασφαλίσεων, κίνηση που θα διευκολυνθεί τη συμμετοχή περισσότερων τραπεζών.

Τέλος το υπουργείο θα δρομολογήσει την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών με σκοπό να διαμορφωθεί ένα ισχυρό και πλήρως δομημένο πλαίσιο επενδυτικής πολιτικής ρευστών διαθεσίμων.


Επιστροφή
στην αρχή