16 Μαρτίου θα ξέρουμε αν η Κύπρος θα επανέλθει σε επενδυτική βαθμίδα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ /ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η αξιολόγηση θα ανοίξει το δρόμο για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την έκδοση δεκαετούς ομολόγου.

 

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης και πρώτος μήνας της νέας κυβέρνησης θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για το οικονομικό επιτελείο, καθώς δύο χρόνια μετά το τέλος του προγράμματος η χώρα αναμετράται με τον εαυτό της. Τρία γεγονότα, εντός του Μάρτη, θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό το πώς θα κινηθεί η χώρα τους επόμενους μήνες.

Η αξιολόγηση

Το πιο σημαντικό γεγονός είναι η ανακοίνωση από τον οίκο Standard and Poor's (S&P) της νέας αξιολόγησής του για την κυπριακή οικονομία.

Στις 16 Μαρτίου θα ξέρουμε αν η Κύπρος θα έχει επανέλθει σε επενδυτική βαθμίδα, ανοίγοντας τον δρόμο για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την έκδοση δεκαετούς ομολόγου.

Οι άλλοι τρεις βασικοί οίκοι (Moodys, Fitch, DBRS) θα εξακολουθήσουν να διατηρούν τη χώρα σε μη επενδυτική βαθμίδα, αλλά στην πράξη χρειάζεσαι έναν οίκο για να έχεις τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο S&P στην τελευταία του αξιολόγηση, τον περασμένο Σεπτέμβριο, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της χώρας σε ΒΒ+, ένα σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα, θέτοντας παράλληλα την Κύπρο σε θετικό ορίζοντα, που σημαίνει ότι αν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο οίκος, η αξιολόγηση της 16ης Μαρτίου θα είναι ιστορική.

Τι είχε ζητήσει ο οίκος; Συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης (επιτεύχθηκε, και μάλιστα με υπεραπόδοση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις), σταθερή δημοσιονομική πορεία (επίσης επιτεύχθηκε με υπεραπόδοση) και τη σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Στο τελευταίο η πρόοδος δεν είναι σημαντική, αλλά τα στοιχεία του 2017 δείχνουν συνέχιση της μείωσης του επιπέδου των κόκκινων δανείων, ενώ οι σημαντικές, πρόσθετες προβλέψεις που έλαβαν οι τράπεζες μειώνουν τον κίνδυνο που προκαλεί το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η λογική εκτίμηση είναι ότι ο S&P θα αναβαθμίσει την κυπριακή οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα.

Οι συστάσεις

Πριν την ανακοίνωση του S&P θα προηγηθεί ένα σημαντικό τεστ. Την Τετάρτη 7 Μαρτίου, στα πλαίσια της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (διαδικασία που συντονίζει και εποπτεύει τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τις εκθέσεις ανά χώρα, μεταξύ αυτών και την έκθεση για την Κύπρο.

Οι εκθέσεις αναλύουν την οικονομία τής κάθε χώρας και αξιολογούν την πρόοδό της σε σχέση με τις συστάσεις που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2017 και είχαν εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2017.

Στην Κύπρο (όπως και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ) δεν δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις ανά χώρα εκθέσεις, αλλά τα κείμενα αυτά αποτελούν έναν οδηγό οικονομικής πολιτικής, και το κυριότερο αποτελούν ένα κρας τεστ για την αξιοπιστία της κάθε χώρας. Στην πράξη, οι συστάσεις αποτελούν ένα άτυπο μνημόνιο, έναν οδηγό για το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και οι εκθέσεις αξιολογούν αν η χώρα ανταποκρίθηκε.

Η Κύπρος είχε δεσμευτεί για πολιτικές που σε μεγάλο βαθμό δεν υλοποίησε:

1ον Να συνεχίσει τη δημοσιονομική της πολιτική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, κάτι που συνεπάγεται να διατηρήσει τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο της το 2018. Έως τα τέλη του 2017, η Κύπρος θα έπρεπε να είχε εγκρίνει βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τη διακυβέρνηση των κρατικών οντοτήτων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

2ον Να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δικονομίας, την εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων πληροφοριών και την αύξηση της εξειδίκευσης των δικαστηρίων. Να λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξαλείψει τα εμπόδια για την πλήρη εφαρμογή των πλαισίων αφερεγγυότητας και εκποιήσεων και να διασφαλίσει αξιόπιστα και ταχύρρυθμα συστήματα για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας.

3ον Να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με τον καθορισμό σχετικών ποιοτικών και χρονικά δεσμευτικών στόχων για τις τράπεζες και με τη διασφάλιση της ακριβούς αποτίμησης των εξασφαλίσεων για τη δημιουργία προβλέψεων. Να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια λειτουργική δευτερογενή αγορά για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Να ενοποιήσει και να ενισχύσει την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

4ον Να επιταχύνει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίσπευση των στρατηγικών επενδύσεων και στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και, έως τα τέλη του 2017, να επαναρχίσει την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Να πραγματοποιήσει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου έως το τέλος του 2017.

5ον Να επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας. Να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να βελτιωθούν η συνάφειά του με την αγορά εργασίας και οι επιδόσεις του, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Έως τα τέλη του 2017 να θεσπίσει νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της νοσοκομειακής περίθαλψης και την καθολική κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η ψήφιση των νόμων για το ΓεΣΥ είναι η μόνη ουσιαστική μεταρρύθμιση που υλοποιήθηκε την περασμένη χρονιά.

Η αξιολόγηση

Τα παραπάνω θέματα αναμένεται να αποτελέσουν τα βασικά σημεία του τέταρτου μεταμνημονιακού ελέγχου της χώρας, ο οποίος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19 Μαρτίου. Πληροφορίες του "Π" αναφέρουν ότι πολύς χρόνος θα αναλωθεί στο θέμα των τραπεζών, αλλά και στο πώς μπορεί να βοηθήσει το υπό μελέτη σχέδιο "Εστία". Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης έδωσε την περασμένη Παρασκευή κάποιες ενδείξεις για τη δομή του, αλλά το όλο εγχείρημα τελεί ακόμη υπό διαμόρφωση.

Oι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευσή τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ενδιαφέρον Ελλαδιτών γιατρών για ΓεΣΥ

Πολίτης News, 03:05 (τελευταία ενημέρωση 03:05)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δεν προκύπτει εύνοια για Μύρωνα Νικολάτο

Πολίτης News, 02:05 (τελευταία ενημέρωση 02:05)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Κύπρου: Δεν ήταν μοναδική η υπόθεση της αδελφής Νικολάτου

Πολίτης News, 17.01.2019

Επιστροφή
στην αρχή